Hoe ziet een behandeling eruit

Hoe ziet een behandeling eruit?

Mijn behandelingen zijn gericht op acute klachten en procesbegeleiding vóór, tijdens en na zwangerschap, bevalling en kraambed. In de behandelingen kan ik mijn expertise als regulier verloskundige, homeopathisch verloskundige en energetisch therapeute gecombineerd inzetten. Ik werk vanuit een holistische visie, dat wil zeggen dat ik altijd uitga van het totale individuele mensbeeld.                       

Verloskundige

Ik heb ruim 27 jaar ervaring als verloskundige. Medische kennis en vaardigheden zijn van essentieel belang om een zwangerschap en bevalling goed te kunnen begeleiden. 

Daarnaast  heb ik ook steeds ervaren dat kracht en vrouwelijke intuïtie essentieel zijn tijdens het hele proces van zwangerschap naar ouderschap.

Maatschappelijke veranderingen zorgen ervoor dat er in de verloskunde een verschuiving plaatsvindt, waardoor vertrouwen in het natuurlijke proces van een zwangerschap en bevalling steeds meer plaats maakt voor angst en controle.

Graag help ik je om vanuit vertrouwen je zwangerschap en bevalling te beleven.

Homeopathisch verloskundige

De homeopathie gaat ervan uit dat elk mens over een niet-tastbare levenskracht beschikt, die voor het noodzakelijke evenwicht zorgt. Allerlei invloeden kunnen het lichaam uit balans brengen. Het lichaam probeert dan direct zelf het evenwicht te herstellen. Als dit niet lukt kunnen ziekteverschijnselen aangeven dat er iets uit balans is.

Homeopathische middelen kunnen lichaam en geest dan de noodzakelijke prikkel geven om de oorzaak van de klachten aan te pakken en de balans terug te brengen.

Als homeopathisch verloskundige leer je de klachten, die tijdens zwangerschap, bevalling en kraambed kunnen optreden, te behandelen op natuurlijke wijze met homeopathische middelen. Ik behandel doorgaans de acute klachten en dit geeft meestal snel resultaat. Ik werk vanuit een holistische visie en kijk dus naar de gehele mens. De behandeling met het middel wordt daarop afgestemd. Homeopathie is bij uitstek geschikt om hormonale klachten tijdens de zwangerschap te behandelen.

Voorbeeld
Bij misselijkheid tijdens het eerste trimester zal altijd de tip gegeven worden om kleine maaltijden te spreiden over de hele dag. Een homeopathisch verloskundige maakt daarnaast onderscheid tussen verschillende soorten van misselijkheid en kan daarmee precies inspelen op jouw individuele klacht. Je kan misselijk zijn en worden van geuren en/of smaken, al dan niet moeten braken en ook het tijdstip en de duur kunnen verschillen.

De behandeling en het homeopatische middel wordt aangepast aan jouw specifieke individuele klachten, waarbij alle factoren die een rol kunnen spelen worden meegenomen.

Energetisch therapeute

Ik werk vanuit de visie dat vrouwen kunnen beschikken over een universele oerkracht en wijsheid. Je energielichaam is een niet-fysiek lichaam wat verbonden is met je fysieke lichaam. Het bevat de blauwdruk van je fysieke lichaam en het omvat je gevoelens en gedachten. Omdat het energielichaam het fysieke lichaam beïnvloedt kan een verstoring of blokkade in de energie, lichamelijke klachten tot gevolg hebben.                                                

Een energielichaam 'lezen' en ermee werken is voor mij vanzelfsprekend en essentieel. Met mijn handen maak ik bewegingen rondom het lichaam, met als doel om de geblokkeerde energie op bepaalde plekken weer door te laten stromen. Je zit daarbij, in je kleding, op een stoel en het is niet altijd nodig om je aan te raken. Het zelfgenezend vermogen wordt hierdoor geactiveerd en klachten kunnen dan geleidelijk aan verminderen of verdwijnen.

VERBINDING is voor mij een sleutelwoord in de behandelingen die ik geef. Wanneer jij je verbonden voelt met hemel en aarde, aanwezig kan zijn in je lichaam, sta je steviger, voel je je gedragen en meer in balans. Omdat je een eenheid vormt met je kindje voelt ook de baby zich dan gedragen, veilig en geborgen.

Voorbeeld:
Stress is een blokkade van energie. Deze blokkade kan op fysiek vlak leiden tot bijvoorbeeld hoge bloeddruk of andere lichamelijke klachten. Wanneer stress de boventoon voert wordt het ook moeilijker om op je zelf te blijven vertrouwen.

De energetische behandeling ondersteunt het gehele proces en completeert het op alle vlakken (fysiek, emotioneel, mentaal). Deze behandelingen kunnen je zeer ten goede komen.

CONTACT

Marij Wijtenburg

Locaties in Alkmaar en Warmenhuizen of bij je thuis in de regio Alkmaar

telefoon

06-12697361