Rouw en ongewenste kinderloosheid

Rouw en ongewenste kinderloosheid

Het verlies van een kindje of het uitblijven van een zwangerschap is enorm ingrijpend en verdrietig. De verwerking hiervan kost tijd en vraagt om een liefdevolle benadering, waarbij er soms behoefte kan zijn aan deskundige begeleiding.

Een zwangerschap kan om verschillende redenen ook uitblijven. Ook dit kan een vorm van rouw teweeg brengen. Soms wordt hiervoor geen duidelijke oorzaak gevonden. Ingrijpende gebeurtenissen en trauma kunnen energetische blokkades creëren. Mijn holistische benadering kan een aanvulling zijn op de huidige infertiliteit-diagnostiek.

  • miskramen
  • uitblijven van een zwangerschap
  • doodgeboren kindje
  • stress, angst, verdriet, boosheid
  • abortus provocatus
  • wiegendood
  • rouwverwerking

CONTACT

Marij Wijtenburg

Locaties in Alkmaar en Warmenhuizen of bij je thuis in de regio Alkmaar

telefoon

06-12697361